Wie zijn wij?

Aanleiding

In 2015 diende het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude plannen in bij de gemeente Velsen om van het gebied een festival terrein te maken. Er werd gesproken over 32 evenementen waarvan een aantal 70.000 bezoekers konden verwachten. Dit zou een belasting hebben betekend die de draagkracht van het gebied verre te boven gaat.

Als reactie op de plannen startte een burgerinitiatief Duurzaam Spaarnwoude, dat de aanloop was naar de oprichting van Stichting Natuurlijk Spaarnwoude. Ons doel is het behoud van Spaarnwoude als leefbaar en bereikbaar natuur- en recreatiegebied. Als belangrijk groengebied in de regio voor mens en dier en als onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (NNN) willen wij ons sterk maken voor duurzaam en natuurlijk beheer van dit gebied.

Remove the row

Column: 1

Wie zijn wij?

De Stichting Natuurlijk Spaarnwoude bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • J. P. Pennock (bestuurslid)
  • R. G. Riphagen (secretaris)
  • B. Leunk (penningmeester)
  • D.C.J. Blijker (wn Vz)
  • twee aanzittende leden

Waar staan we voor?

De Stichting Natuurlijk Spaarnwoude spant zich in om de bufferzone Amsterdam- Haarlem te beschermen in omvang en natuurfunctie. De zone maakt deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (voorheen de Ecologische hoofdstructuur) en natuur is van algemeen maatschappelijk belang. Het maakt deel uit van de Europese ecologische structuur.

Column: 2

Wat willen wij?

We willen de bufferzone beschermen tegen de impact die wegen, leidingen, windmolens, vliegtuigen, verkeer, woningbouw, schepen, havens, industrie en grootschalige evenementen op het gebied hebben. Ons streefbeeld is een afgewogen verhouding tussen sociale, economische en ecologische functie, waarbij de ecologische factor het minst door proces is te sturen en daarom de eerste bescherming nodig heeft.

Wat doen we?

De Stichting Natuurlijk Spaarnwoude brengt het behoud van de natuurwaarden van het gebied onder de aandacht bij de lokale en landelijke politiek en belanghebbenden. Waar nodig zetten wij juridische middelen in zoals bezwaar en beroep.

De Stichting onderneemt activiteiten en zet projecten op, die passen bij de draagkracht en mogelijkheden van de Stichting en doet hiervan verslag op haar website.