Wezenlijke Kenmerken en Waarden voor het NNN anders beschreven

De Provincie wil de natuurwaarden beter beschermen, door de beschrijvingen WKW van de natuurinhoud van NNN gebieden nauwkeuriger te maken. Tot nu toe waren die beschrijvingen te ruw en leverden ze ongewenste ruimte en uitleg op voor gemeenten die bestemmingsplannen moeten maken. Deze verduidelijking zou moeten leiden tot een betere balans tussen natuur en recreatie. De Wezenlijke Kenmerken en Waarden staan nu nog in het Natuurbeheerplan, dat geen bindende kracht heeft. Het is de bedoeling om ze nu op te nemen in Art19 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening, waardoor ze wel bindend zijn voor de lagere overheid. Ingangsdatum zou 01-01-2019 zijn.

In een informatiebijeenkomst van de Provincie werd uitgelegd, dat de natuurwaarde van een terrein wordt gemeten naar datgeen wat er is, maar ook de potentie tot natuurontwikkeling is een factor.

Natuurlijk Spaarnwoude vindt dat de betere balans met dit voornemen niet wordt gerealiseerd, want het begrip recreatie wordt niet uitgewerkt. Ook wordt niet getornd aan alles dat al verwoest is in het NNN door evenementen. Dat wordt afgedaan met: “Iedereen moet zelf weten hoe die zijn tijd doorbrengt”. Wij vinden in elk geval dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen recreatie die de natuur als een soort grondstof nodig heeft en vormen van climax-recreatie als festivals, die in theorie ook op een eiland in de Noordzee zouden kunnen plaatsvinden.