Wat vindt de Provincie van de plannen?

Begin 2015 werd bekend welke plannen het Recreatieschap Spaarnwoude aan het ontwikkelen was voor het mogelijk maken van grootschalige evenementen in de gebieden Oosterbroek en Buitenhuizen. Nadat bestuur en betrokkenen van SNS van de eerste schrik waren bekomen, realiseerden wij ons dat beide gebieden onderdeel uitmaken van ‘de Ecologische Hoofdstructuur’ (EHS). Artikel 19 van de ‘Provinciale Ruimtelijke Verordening’ beschrijft wat wel- en wat niet- mag in deze gebieden. In dit artikel wordt ook expliciet de planologische bescherming van deze gebieden met betrekking tot gemeentelijke bestemmingsplannen geregeld.

Omdat de gemeente Velsen niet onwelwillend tegenover de plannen van het Recreatieschap stond, hebben wij begin augustus 2015 de Provincie Noord-Holland de vraag voorgelegd hoe zij aankeken tegen de plannen van het Recreatieschap.

In eerste instantie werd door de Provincie ontkend dat er überhaupt plannen waren. Toen dit standpunt niet langer houdbaar was, omdat op dat moment de plannen al op de website van de gemeente gepubliceerd stonden, werd het verweer dat er geen formeel besluit lag van de gemeente en dat de provincie zich daarom dus niet kon uitspreken over de plannen. Onder druk van onze vragen, hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen de provincie op 29 september een formeel standpunt gevraagd over de plannen van het Recreatieschap.

Dit antwoord kwam pas op 25 februari 2016. Helaas blijkt dit antwoord voor velerlei uitleg vatbaar. Bij navraag bij de gemeente, over hoe zij de uitspraak interpreteren, bleek dat ook de gemeente het ‘lastig’ vindt om dit antwoord op waarde te schatten. Vooralsnog is het besef wel doorgedrongen dat het een beschermd gebied betreft waar niet zo maar alles mogelijk is.

Wij zullen de ontwikkelingen daarom op de voet volgen.

Lees hier het antwoord van de Provincie van de plannen.