Wat is nog het NNN?

Met het beschrijven van Wezenlijke Kenmerken en Waarden van NNN in Noord-Holland wil de Provincie de bescherming van schaarse natuur voor op stellen. Daarvoor werd bureau Tauw ingezet. Zij hebben stelselmatig percelen NNN gewaardeerd op waarde en potentie. Daarbij werd uit gegaan van de actuele situatie. Het is niet duidelijk wat de beschrijvingen gaan betekenen voor het natuur bescherming regiem of de beleidsuitwerking.  Natuurlijk Spaarnwoude staat op het standpunt, dat terreinen, die niet meer geborgd kunnen worden op natuurontwikkeling uit het NNN moeten worden gehaald. Met dat criterium wordt het wel schrikken: wisselwoningparken (zgn recreatiewoningen) autocrossterreinen, gasstations, Tennet terrein, parkeerweilanden voor auto’s en festivalterreinen vallen hier dus al buiten. Een golfbaan blijft o.i. wel binnen het NNN, omdat er weliswaar beperkingen zijn aangebracht, maar die kunnen worden gemitigeerd.

De vraag ontstaat of het gewenste robuuste NNN en zijn verbindingszones op die manier in stand kan blijven en op welke manier de compensatie kan worden aangebracht. De Provincie heeft meermalen verklaard dat de omvang van het NNN niet zal worden verkleind