Vleermuizen

Update februari 2018: Wij zijn er niet in geslaagd om voldoende middelen te verzamelen om dit onderzoek te kunnen bekostigen. Opgeven doen we niet, maar het zal een jaar later opnieuw bekeken worden.


Vleermuis
Wij willen een vleermuisonderzoek laten uitvoeren door het adviesbureau Natuurlijke Zaken van Stichting Landschap Noord-Holland voor de deelgebieden Buitenhuizen / Oosterbroek. Dat is belangrijk, omdat er weinig bekend is over de soorten die hier voorkomen, de aantallen, de horsten en de migratieroutes naar de duinen en over het NZ-kanaal.

Een inventarisatie in 2015 met onder andere de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudies(NJN) leverde al veelbelovende waarnemingen op om op dit pad verder te gaan. Er zijn drie soorten vleermuizen waargenomen. Alle drie de soorten zijn beschermd in Nederland. Met name de Rosse vleermuis(NyctalusNoctula) was bovengemiddeld veel aanwezig en kon al vroeg in de avond worden waargenomen. Dat laatste betekent dat er van deze soort waarschijnlijk in de nabije omgeving een kolonie is… Lees hier het volledige rapport. Reden genoeg om een grootschaliger onderzoek te starten.