Uitbreiding Droompark

In het voorjaar van 2016 heeft SNS de gemeente vragen gesteld over de mogelijke uitbreiding van droompark Buitenhuizen. Het lijkt te gaan om een principeverzoek tot uitbreiding. De gemeente wil hier onder voorwaarden medewerking aan verlenen. De stukken zijn (nog) niet openbaar, we worden hierover nog nader geinformeerd…