Dutch Grand Prix 2020 parkeert in de natuur

Al langer is het bekend dat de Formule 1 overweegt om in Spaarnwoude een parkeerlocatie in te richten. Op navraag door onze stichting heeft Gemeente Velsen ons op 27 november de volgende informatie verstrekt: “De Dutch Grand Prix is momenteel bezig met het mobiliteitsplan, medio december zal die naar verwachting definitief zijn. Daarin wordt uiteindelijk ook duidelijk welke parkeerterreinen er eventueel in Velsen worden gereserveerd.
Voor de eventuele parkeerterreinen  in het recreatiegebied bekijkt het recreatieschap Noord Holland in eerste instantie zelf wat de mogelijkheden en aandachtspunten zijn.”

De voorlopig geplande datum van de Grand Prix is 3 mei. Dit zou dan in het broedseizoen vallen wanneer de natuur uiterst kwetsbaar is. We houden het nauwlettend in de gaten.

Parkeren in het gras

Stichting Natuurlijk Spaarnwoude procedeert om het broedseizoen niet te laten verstoren

Update 2

De gemeente Velsen heeft een beschikking gegeven voor ons bezwaar Strong Vikingrun 2017. Na afweging hebben wij besloten daartegen niet in beroep te gaan, omdat niet duidelijk is welke bescherming de Wet Natuurbescherming biedt en ook omdat de provincie geen aanknopingspunten heeft gegeven in de Wezenlijke Kenmerken en Waarden voor dit gebied.

Update

De Rechtbank heeft na de tussenuitspraak van 14 november 2017 op 24 april 2018 uitspraak gedaan,  waarbij het bestreden besluit is vernietigd. De rechtsgevolgen blijven echter in stand. Ofschoon de procedure formeel voor de Stichting enige winst bracht, heeft het niet geleid tot een verbod het evenement in het broedseizoen te houden. Onze bezwaren blijven bestaan.

Veldlopen in Spaarnwoude

Stichting Natuurlijk Spaarnwoude heeft bezwaar gemaakt tegen het houden van veldlopen in het broedseizoen. Wij zijn niet tegen dit soort evenementen, maar vinden dat de natuur in de periode maart tot en met half juli voorrang moet krijgen, De modderlopen verstoren vogels en zoogdieren in hun leefomgeving en breken ook anderszins in op natuurwaarden en biodiversiteit. De verstoring is niet even, want dat is niet zo erg, maar duurt urenlang. Een vogel bijvoorbeeld, die daardoor een halfuur van zijn nest verstoord is komt  niet meer terug.
“Stichting Natuurlijk Spaarnwoude procedeert om het broedseizoen niet te laten verstoren” verder lezen