Stichting Natuurlijk Spaarnwoude maakt bezwaar tegen parkeren in weilanden Buitenhuizen

Parkeren in het gras

Het parkeren van grote aantallen auto’s voor Dance- Dutch Valley en Latin Village in Buitenhuizen betekent beschadiging van deze terreinen. Stichting Natuurlijk Spaarnwoude maakt daar bezwaar tegen bij de Gemeente Velsen. De natuurfunctie kan zich hier niet meer herstellen. Bij 4 festivals zouden er totaal meer dan 10.000 auto’s over het terrein rijden. Dat zijn meer dan 20.000 voertuigbewegingen. Wat blijft er aan natuurwaarde nog over van dit NNN terrein?

“Stichting Natuurlijk Spaarnwoude maakt bezwaar tegen parkeren in weilanden Buitenhuizen” verder lezen

Stichting Natuurlijk Spaarnwoude lid geworden van Vereniging voor Veldbiologie KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een vereniging die zich bezighoudt met natuurlijke historie. De doelstelling van deze vereniging is het bevorderen van natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming.

Stichting Natuurlijk Spaarnwoude is lid  van de KNNV en nodigt de actieve werkgroepen van afdeling Haarlem van harte uit om de buffer te verkennen.

Meer informatie: knnv.nl

 

 

Stichting Natuurlijk Spaarnwoude procedeert om het broedseizoen niet te laten verstoren

Update 2

De gemeente Velsen heeft een beschikking gegeven voor ons bezwaar Strong Vikingrun 2017. Na afweging hebben wij besloten daartegen niet in beroep te gaan, omdat niet duidelijk is welke bescherming de Wet Natuurbescherming biedt en ook omdat de provincie geen aanknopingspunten heeft gegeven in de Wezenlijke Kenmerken en Waarden voor dit gebied.

Update

De Rechtbank heeft na de tussenuitspraak van 14 november 2017 op 24 april 2018 uitspraak gedaan,  waarbij het bestreden besluit is vernietigd. De rechtsgevolgen blijven echter in stand. Ofschoon de procedure formeel voor de Stichting enige winst bracht, heeft het niet geleid tot een verbod het evenement in het broedseizoen te houden. Onze bezwaren blijven bestaan.

Veldlopen in Spaarnwoude

Stichting Natuurlijk Spaarnwoude heeft bezwaar gemaakt tegen het houden van veldlopen in het broedseizoen. Wij zijn niet tegen dit soort evenementen, maar vinden dat de natuur in de periode maart tot en met half juli voorrang moet krijgen, De modderlopen verstoren vogels en zoogdieren in hun leefomgeving en breken ook anderszins in op natuurwaarden en biodiversiteit. De verstoring is niet even, want dat is niet zo erg, maar duurt urenlang. Een vogel bijvoorbeeld, die daardoor een halfuur van zijn nest verstoord is komt  niet meer terug.
“Stichting Natuurlijk Spaarnwoude procedeert om het broedseizoen niet te laten verstoren” verder lezen

Rode lijst vogels!

IJsvogel

SNS ging op pad onder leiding van ervaren Vogelaars Chris, Rino en Johan van Vogelwerkgroep Zuid- Kennermerland. Doel: Het spotten van Rode Lijst Vogels in recreatiegebied Spaarnwoude. Er blijken namelijk heel wat bijzondere en bedreigde vogels en dieren te leven in het gebied. Wie goed luistert hoort een Koekoek of het tikken van de groene Specht. Het bestuur spotte op deze vroege ochtend o.a. de beschermde huismus en vond de blauwe veren van de IJsvogel terug in uilenballen(..). Het was goed om zo met elkaar op pad te zijn, want behalve een inventarisatie van bijzondere bewoners werden ook de ervaringen uitgewisseld hoe (vogel)gebieden te beschermen. Een mooie start van onze samenwerking.