Bosuilenproject

Nestkasten uilen

Stichting Natuurlijk Spaarnwoude is gestart met het maken en verspreiden van nestkasten voor Bosuilen in het gebied. Begin november 2016 ging de eerste kast de boom in. De twee overige kasten hebben ook een plaats gekregen. De toeloop van uilen valt echter tegen. Ze worden ook door ons niet meer gehoord in tegenstelling tot voorgaande jaren. Er is nu nog geen reden om meer kasten te plaatsen.

‘Met de huidige insectensterfte is er over één generatie alleen nog dode natuur’

Libelle

Dit alarmerende bericht stond op nu.nl van 19 mei 2018. Marcel Dicke, hoogleraar Entomologie van de Universiteit Wageningen stelt dat de situatie zo ernstig is dat onmiddellijk ingegrepen moet worden. Ook Björn van den Boom van Natuurmonumenten steunt dat. Insecten vormen de onderste laag van de piramide. Haal je die laag weg, dan stort de piramide in”. Het is volstrekt voorspelbaar, dat de voedselvoorziening van tal van vogels, vleermuizen de soortenrijkdom gaat decimeren. Het sterven van bestuivende insecten gaat de ook diversiteit van flora aantasten “‘Met de huidige insectensterfte is er over één generatie alleen nog dode natuur’” verder lezen

Landje van Gruijters

Insectenhuis

De Stichting Duurzaam Beheer Landje van Gruijters heeft zich enorm ingespannen om de natuurwaarden van het LvG te versterken. Op 17 mei werd het gebied “heropend”. Stichting Natuurlijk Spaarnwoude was daarbij aanwezig en bood een insectenhotel aan.

Wat is nog het NNN?

Met het beschrijven van Wezenlijke Kenmerken en Waarden van NNN in Noord-Holland wil de Provincie de bescherming van schaarse natuur voor op stellen. Daarvoor werd bureau Tauw ingezet. Zij hebben stelselmatig percelen NNN gewaardeerd op waarde en potentie. Daarbij werd uit gegaan van de actuele situatie. Het is niet duidelijk wat de beschrijvingen gaan betekenen voor het natuur bescherming regiem of de beleidsuitwerking.   “Wat is nog het NNN?” verder lezen