Omgevingsvisie Provincie Noord-holland

Van 18 juni tot en met 30 juli lag de Ontwerp-Omgevingsvisie van de Provincie Noord-Holland ter inzage. Deze visie stippelt de koers tot 2050 uit en gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur en verkeer.  Wij hebben een zienswijze ingediend.  zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie NH2050

Rubriek: Overig