Natuurbeheerplan 2018.

Wij hebben een zienswijze ingediend op het Natuurbeheerplan 2018. Het antwoord spreekt voor zich. (lees verder)

GS is niet ingegaan op onze suggestie de Droomparken te ontgrenzen van het NNN.

Het Natuurbeheerplan 2019 bestaat niet meer uit tekst, maar uit kaarten. Het lag tot 30-05-2018  ter inzage, evenals de gewijzigde PRV.

Nota van antwoord GS

21 Indiener verzoekt de natuurdoelen in het recreatiegebied Spaarnwoude voorop te stellen en grootschalige recreatieactiviteiten te weren. Spaarnwoude Ons college bedankt indiener voor de zienswijze. GS honoreren uw verzoek niet. Wel is het samengaan van natuur en recreatiedoelen binnen de recreatieschappen onderwerp van onderzoek dat tot een duidelijk beeld zal moeten leiden waar en op welke wijze deze doelen kunnen samengaan. Het gebied heeft een dubbeldoel voor zowel natuur als recreatie en is juist bedoeld om grootschalige activiteiten op te vangen. Dit zal in een volgend Natuurbeheerplan kunnen leiden tot een aanpassing van de ambitiekaart en de gebiedsbeschrijvingen in dit gebied. Wij werken aan een heroverweging van de ambities en aan een verduidelijking van de gebiedsbeschrijvingen in dit gebied.