‘Met de huidige insectensterfte is er over één generatie alleen nog dode natuur’

Dit alarmerende bericht stond op nu.nl van 19 mei 2018. Marcel Dicke, hoogleraar Entomologie van de Universiteit Wageningen stelt dat de situatie zo ernstig is dat onmiddellijk ingegrepen moet worden. Ook Björn van den Boom van Natuurmonumenten steunt dat. Insecten vormen de onderste laag van de piramide. Haal je die laag weg, dan stort de piramide in”. Het is volstrekt voorspelbaar, dat de voedselvoorziening van tal van vogels, vleermuizen de soortenrijkdom gaat decimeren. Het sterven van bestuivende insecten gaat de ook diversiteit van flora aantastenVele internationale studies laten zien dat in de laatste decennia het aantal insecten met de helft tot driekwart is afgenomen. De oorzaken kunnen gezocht worden bij de hoge stikstof en fosfaatdepositie, terwijl pesticiden natuurlijk ook een rol hebben gespeeld. De intensieve landbouw en de indeling van het landschap kunnen eveneens als factoren worden gezien.

Kern van de oplossing is dat overheid en burger zich beter bewust gaan worden van de waarde en functie van de natuur, zodat daardoor de bescherming groter wordt. De lagere overheden krijgen de komende jaren meer verantwoordelijkheid voor natuurbescherming door de invoering van de Omgevingswet. De gemeenten acteren nu nog vooral op “groen”, zonder zich  teveel op de inhoud te richten.