Festivals eten natuur Spaarnwoude op.

Wederom is het Recreatieschap Spaarnwouide er in geslaagd de Gemeente Velsen een nieuw bestemmingsplan te laten lanceren. Het aantal festivals moet weer toenemen voor meer geld voor het schap .

Echter gedeputeerde Adnan Tekin vindt dat de natuur in dit gebied voorop moet staan en kan slechts de recreatieve druk toenemen, als de natuur daardoor geen schade lijdt.

De natuur wordt echter wel beschadigd door het veranderen van de functie van terreinen, waardoor ze natuurongeschikt worden en ook doelbewust worden gemaakt, bijvoorbeeld door er op te gaan parkeren en daarna te stofzuigen. Wij hebben de Provincie laten weten dat deze beschadigde terreinen niet binnen het NNN kunnen blijven, omdat er niet meer te borgen valt.

Wij zien in de strijdigheid van natuurdoelen en recreatiedoelen een reden om juridische stappen voor te bereiden. Festivals horen thuis op het daarvoor bestemde terrein, dat al zeer groot is. Niet daarbuiten.