Rode lijst vogels!

IJsvogel

SNS ging op pad onder leiding van ervaren Vogelaars Chris, Rino en Johan van Vogelwerkgroep Zuid- Kennermerland. Doel: Het spotten van Rode Lijst Vogels in recreatiegebied Spaarnwoude. Er blijken namelijk heel wat bijzondere en bedreigde vogels en dieren te leven in het gebied. Wie goed luistert hoort een Koekoek of het tikken van de groene Specht. Het bestuur spotte op deze vroege ochtend o.a. de beschermde huismus en vond de blauwe veren van de IJsvogel terug in uilenballen(..). Het was goed om zo met elkaar op pad te zijn, want behalve een inventarisatie van bijzondere bewoners werden ook de ervaringen uitgewisseld hoe (vogel)gebieden te beschermen. Een mooie start van onze samenwerking.

Uitbreiding Droompark

Droompark Buitenhuizen

In het voorjaar van 2016 heeft SNS de gemeente vragen gesteld over de mogelijke uitbreiding van droompark Buitenhuizen. Het lijkt te gaan om een principeverzoek tot uitbreiding. De gemeente wil hier onder voorwaarden medewerking aan verlenen. De stukken zijn (nog) niet openbaar, we worden hierover nog nader geinformeerd…

Wat vindt de Provincie van de plannen?

Begin 2015 werd bekend welke plannen het Recreatieschap Spaarnwoude aan het ontwikkelen was voor het mogelijk maken van grootschalige evenementen in de gebieden Oosterbroek en Buitenhuizen. Nadat bestuur en betrokkenen van SNS van de eerste schrik waren bekomen, realiseerden wij ons dat beide gebieden onderdeel uitmaken van ‘de Ecologische Hoofdstructuur’ (EHS). Artikel 19 van de ‘Provinciale Ruimtelijke Verordening’ beschrijft wat wel- en wat niet- mag in deze gebieden. In dit artikel wordt ook expliciet de planologische bescherming van deze gebieden met betrekking tot gemeentelijke bestemmingsplannen geregeld.
“Wat vindt de Provincie van de plannen?” verder lezen