Dutch Grand Prix 2020 parkeert in de natuur

Al langer is het bekend dat de Formule 1 overweegt om in Spaarnwoude een parkeerlocatie in te richten. Op navraag door onze stichting heeft Gemeente Velsen ons op 27 november de volgende informatie verstrekt: “De Dutch Grand Prix is momenteel bezig met het mobiliteitsplan, medio december zal die naar verwachting definitief zijn. Daarin wordt uiteindelijk ook duidelijk welke parkeerterreinen er eventueel in Velsen worden gereserveerd.
Voor de eventuele parkeerterreinen  in het recreatiegebied bekijkt het recreatieschap Noord Holland in eerste instantie zelf wat de mogelijkheden en aandachtspunten zijn.”

De voorlopig geplande datum van de Grand Prix is 3 mei. Dit zou dan in het broedseizoen vallen wanneer de natuur uiterst kwetsbaar is. We houden het nauwlettend in de gaten.

Parkeren in het gras

Sloot Safari 2019

Afgelopen 4 mei was het dan zover, de Sloot Safari in Spaarnwoude.

Aansluitend op de nationale “Week van Ons Water” hebben we vanuit de Stichting een Sloot Safari voor kinderen georganiseerd. 9 enthousiaste kids met ouders hebben ruim en uur lang geschept om te zien wat er in de sloten van Oosterbroek zwemt, dobbert, roeit en krioelt.

De voornaamste vangst waren duikerwantsen, ruggenzwemmers en garnalen (?!). Maar ook enkele mooie staafwantsen en waterjuffer larven zijn in onze emmer beland. Het grootste insect was een joekel van een geelgerande watertor. Dit alles duidt een op gezonde sloot.

Het was een geslaagd evenementje dat voor herhaling vatbaar is.

Uit ons midden weggevallen

Met veel verdriet hebben we afscheid moeten nemen van onze secretaris, buurman, vriend en rots in de branding van de stichting. Door de korte tijd waarin we Roel hebben verloren blijven wij geschokt en aangedaan achter. We troosten ons aan de mooie herinneringen en het belangrijke werk dat Roel heeft verzet. Onze condoleances en medeleven gaan uit naar de nabestaanden.