Bijenprojecten

Voor de bevordering van de bestuiving en bio diverse ontwikkeling in Spaarnwoude Buitenhuizen zijn twee projecten opgezet.

  • Het eerste project is gericht op de imkerbijen
  • Het tweede project is gericht op de wilde solitaire bijen

Een derde project is in voorbereiding. Wij willen een bijenlint laten ontstaan, mogelijk in samenwerking met andere belanghebbende partijen. Dat is weggezet voor 2019.

1. Imkerbijen

Het gaat Stichting Natuurlijk Spaarnwoude niet om de honing maar om de bijen en hun bijdrage aan de Spaarnwoudse natuur.
De bijen uit onze vijf zogenaamde top-lattenkasten mogen zelf raat maken op de manier die ze zelf
willen en bepalen zelf waar ze de honing opslaan. De koningin zoekt zelf de darren uit waarvan
ze de genen wil hebben. Het volk bepaalt straks zelf hoe en wanneer ze zich opsplitst
door te zwermen. ’s Winters zijn de voorraadkamers uiteindelijk zoveel mogelijk gevuld met de eigen
honing. Wij van SNS denken dat de bijen zo de beste kans hebben om gezond te blijven.

Update najaar 2018

De bijenhouder van SNS heeft  de kasten geïnspecteerd.

Vier van de vijf volken hebben wat weinig nectar weten te verzamelen in de zeer droge zomer. Alleen het grootste volk, van bijenkoningin Emma, heeft echt al genoeg honing opgeslagen voor de komende winter.
Voor de zekerheid toch maar wat bijvoeren met suikerwater. Van elke kast zijn ook twee van de drie vlieggaten dichtgemaakt zodat de bijen de wintervoorraden beter kunnen verdedigen tegen andere bijen, wespen en eventueel ook hoornaars.

!

2.Wilde bijen

Voor Solitaire bijen plaatsten wij in 2018 3 kasten. Zij zijn ca 90 cm hoog en staan op een zonnig plekje bij kruidig bloemrijk grasland. De wilde solitaire bijen in Spaarnwoude krijgen natuurlijk ook aandacht van SNS.

Dit is en van onze bijenhotels en die wordt al aardig bewoond blijkt uit de dichtgesmeerde gaten