Een paraplu bestemmingsplan voor Spaarnwoude?

Spaarnwoude was toch ooit een oase van rust ruimte en groen?

Het Paraplu bestemmingsplan Spaarnwoude beschermt niet tegen een regen van festivals.

  • Terreinen worden geklepeld en bemest, zodat de bloemen verdwijnen
  • geen vogel of ander dier zal er nog voedsel vinden
  • Dan komen de festivals
  • Op de open terreinen worden duizenden auto’s geparkeerd
  • Na afloop wordt het terrein met een stofzuigmachine gereinigd.
  • Zodat kikkers, slakken, insecten en ander bodemleven het loodje legt
  • Wat overblijft is vernietigde natuur en ook heel Buitenhuizen valt ten prooi aan verkeer en feestvierders

Stichting Natuurlijk Spaarnwoude verzet zich tegen de uitverkoop van uw regiopark en de achteruitgang van de natuur.

Wij trekken op met de bewonersverenigingen BNS (Belangenvereniging Noord- en Zuidspaarndammerpolder) en Wonen-Varen-Werken, die de arkbewoners van Zijkanaal B representeert. Zienswijzen op het ontwerp van het plan konden tot  18 october 2018 worden ingediend. De gemeenteraad van Velsen is nu aan zet

Festivals eten natuur Spaarnwoude op.

Vervuiling natuur plastic beker

Wederom is het Recreatieschap Spaarnwouide er in geslaagd de Gemeente Velsen een nieuw bestemmingsplan te laten lanceren. Het aantal festivals moet weer toenemen voor meer geld voor het schap .

Echter gedeputeerde Adnan Tekin vindt dat de natuur in dit gebied voorop moet staan en kan slechts de recreatieve druk toenemen, als de natuur daardoor geen schade lijdt.

De natuur wordt echter wel beschadigd door het veranderen van de functie van terreinen, waardoor ze natuurongeschikt worden en ook doelbewust worden gemaakt, bijvoorbeeld door er op te gaan parkeren en daarna te stofzuigen. Wij hebben de Provincie laten weten dat deze beschadigde terreinen niet binnen het NNN kunnen blijven, omdat er niet meer te borgen valt.

Wij zien in de strijdigheid van natuurdoelen en recreatiedoelen een reden om juridische stappen voor te bereiden. Festivals horen thuis op het daarvoor bestemde terrein, dat al zeer groot is. Niet daarbuiten.

Wet Gemeenschappelijke Regelingen, kamerbrief

De WGR zal wijzigen. Kern van een nog in te dienen wetsontwerp is het vergroten van de politieke invloed op besturen, die via een WGR samenwerking gestalte geven..

De gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Spaarnwoude werkt nu belemmerend op de realisatie van natuurdoelen binnen het NNN van de bufferzone. Daarom is meer politieke controle op dit lichaam belangrijk. Eind 2018 wil de minister van BIZA een concept wetsvoorstel kunnen aanbieden aan de Tweede Kamer.

“Wet Gemeenschappelijke Regelingen, kamerbrief” verder lezen

Bijenprojecten

Voor de bevordering van de bestuiving en bio diverse ontwikkeling in Spaarnwoude Buitenhuizen zijn twee projecten opgezet.

  • Het eerste project is gericht op de imkerbijen
  • Het tweede project is gericht op de wilde solitaire bijen

Een derde project is in voorbereiding. Wij willen een bijenlint laten ontstaan, mogelijk in samenwerking met andere belanghebbende partijen. Dat is weggezet voor 2019.
“Bijenprojecten” verder lezen