Afname insecten alarmerend

Onderzoekers uit het Duitse Krefeld zijn tot de conclusie gekomen dat in 63 natuurgebieden in Duitsland rondom 75 % van de insecten is verdwenen. Ze baseren zich op langjarige waarnemingen en stelselmatig meten van biomassa door middel van zogenaamde “malaisevallen”

De Radboud Universiteit in Nijmegen trekt die vaststelling door voor Nederland en ook de Vlinderstichting heeft een soortgelijke bevinding.

Insecten zijn onontbeerlijk in de voedselketen van vogels en zoogdieren. Vleermuizen leven er van.

Sinds 1980 zijn er in Noordwest Europa 420 miljoen vogels minder.

Al deze gegevens maken duidelijk dat geïnvesteerd moet worden in onderzoek om te kunnen bepalen welke stappen de overheid moet nemen om het gevaar te keren. In elk geval zullen ruimtelijke ingrepen die de kans vergroten dat meer schade ontstaat moeten worden vermeden,